Josep Pla: ‘Història de la Segona República Espanyola’

Destino publica la Història de la Segona República Espanyola (1929-abril 1933), de Josep Pla, a partir del manuscrit original català inacabat.

A les acaballes de la Guerra Civil, Pla va redactar, per encàrrec de Francesc Cambó, una Historia de la Segunda República española; el llibre es va publicar en quatre volums, entre el 1940 i el 1941, a l’editorial Destino, i no s’ha reeditat mai.

Recentment s’ha descobert, entre els papers de l’autor, un manuscrit original del primer terç de l’obra, des dels antecedents immediats de la República fins als esdeveniments de Casas Viejas (1931-abril de 1933). La gran sorpresa és que aquest manuscrit està escrit en català.

Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, s’ha encarregat de fer-ne l’edició, i Maria Josepa Gallofré, una de les grans autoritats en l’obra de Pla, s’ha encarregat de fer-ne l’estudi preliminar.

A continuació oferim dos fragments del llibre, d’imminent aparició, el primer dels quals és inèdit.

Portada de 'Història de la Segona República Espanyola (1929-abril 1933)', de Josep Pla
Portada de ‘Història de la Segona República Espanyola (1929-abril 1933)’, de Josep Pla (Destino / Grup 62)

Fragment del capítol II

«Per la concòrdia»

En aquest procés de descriminació, s’ha de posar de manifest, per contrastar francament amb la inconsciència general i, en aquest sentit, per representar l’esforç d’un estadista, l’obra portada a cap pel Sr. Cambó.

En el moment que la Dictadura entra en la seva fase agònica, es fa visible a alguns esprits que la qüestió de Catalunya tindrà un pes considerable en l’ordenació política futura. Catalunya no ha rebut, durant set anys, més que agravis de la Dictadura. Alguns d’aquests agravis han esdevingut insuportables per la seva mateixa petitesa, pel gruix d’ignorància que suposen en l’agressor, pel gust de secessionisme que delaten en l’esprit dels polítics, alts i baixos, que els han portat a cap. És perfectament previsible, doncs, que Catalunya, com un tot, pot derivar cap a les formes d’oposició més purament negatives i frenètiques. Per prevenir la producció d’una reacció semblant, el Sr. Cambó, eliminant petiteses, ignoràncies i misèries intel·lectuals i morals –i això de si mateix ja superà la vulgaritat de les posicions–, organitzà, a través de La Gaceta Literaria, dirigida llavors per Giménez Caballero i Ledesma Ramos, el futur creador de les JONS (Juventudes Obreras Nacionales Sindicalistas), l’exposició del llibre català a Madrid, exposició que assolí un enorme èxit i que tingué la virtut, pel número i la qualitat d’adhesions castellanes que trobà, de treure de l’opinió catalana la insuportable sensació d’isolament i les reaccions malaltisses de la psicosis de persecució. Els millors esprits de Castella seguiren amb excepcional interès l’exposició del llibre català i rebutjaren, en un manifest dirigit als intel·lectuals catalans, els atacs antipolítics, literalment secessionistes, que la Dictadura portà a cap contra les formes més íntimes de l’espiritualitat catalana.

Els millors esprits de Castella seguiren amb excepcional interès l’exposició del llibre català i rebutjaren, en un manifest dirigit als intel·lectuals catalans, els atacs antipolítics, literalment secessionistes, que la Dictadura portà a cap contra les formes més íntimes de l’espiritualitat catalana”

Aixís mateix, el Sr. Cambó tractà de publicar, poc abans de la caiguda de la Dictadura, el seu llibre Per la concòrdia –títol que ja ho diu tot i que acaba de perfilar la posició d’aquest polític–, però no ho logrà pas per haver estat prohibit per les autoritats. El llibre passà, però, velografiat de mà en mà i tingué una difusió considerable. Caigut el general Primo de Rivera, el llibre fou completat i publicat en català i castellà i l’opinió li donà una consagració amplíssima. En aquesta obra, el Sr. Cambó rebutja, per absurdes i contraproduents, les solucions extremes del problema de Catalunya, el separatisme català i l’assimilisme castellà, i aquesta posició la deduieix d’un anàlisi del procés històric –anàlisi fet amb imparcialitat absoluta i amb un lluminós sentit d’elevació.

Seguint sempre aquesta mateixa política de col·laboració i d’unió, el Sr. Cambó organitzà, poques setmanes després de la formació del govern Berenguer (març de 1930), el viatge dels intel·lectuals espanyols a Barcelona, en el que hi prengueren part les més destacades figures del moviment espanyol, de la dreta a l’esquerra, d’Azaña a Sainz Rodríguez i de José Antonio de Sangróniz a Fernando de los Ríos, i que donà lloc a actes de confraternització del to més superior. En la primavera de 1930, el problema català no presenta cap símptoma de vidriosa desviació i la distensió moral sembla llargament obtinguda. Si aquesta obra hagués pogut marxar paral·lelament a un impuls en el pla de la política general de l’Estat, moltes coses haurien pogut ésser salvades. Malauradament, aquest impuls no es produí i, per altra part, el Sr. Cambó caigué greument malalt poc després, fins a haver d’abandonar totalment l’activitat política, i aixís, la direcció de l’Estat vegé privada del seu conseller més important i l’opinió catalana del seu leader més enèrgic, actiu i valuós.

Fragment del capítol VII

Casas Viejas (primera versió)

Debat polític. – Les vacances duraren ben poc. El Parlament fou convocat altra vegada per al dia 1 de febrer de 1933. S’havien produït, en l’entremig –el 12 de gener– els tràgics esdeveniments de Casas Viejas, província de Cadis (29 morts). Aquests fets, mal coneguts, produïren en l’opinió pública, en l’ambient polític, un tumor enorme, monstruós, que afectarà, en els mesos successius, tota la vida espanyola. El fet, en si mateix, no solament pel nombre de morts i per tractar-se d’un episodi lligat amb un moviment general anarcosindicalista, sinó per venir a presentar, en els seus termes més tràgics, una situació d’ordre públic caracteritzat per una anarquia indescriptible, prengué des del primer moment un volum grandiós. El Govern no tingué pas la força de cauteritzar amb la màxima valentia la profunda infecció. Més aviat, el tractà com un afer qualsevol, n’ocultà el que podé, tractà de disminuir-ne la transcendència. La primera versió oficial dels fets, donada al Congrés, fou d’una deficiència completa. El manteniment de l’afer en aquesta vaguetat no feu més que augmentar-ne els perills, el volum i la gravetat. Casas Viejas esdevingué, tot i ésser-ne els detalls contradictoris i borrosos, una imponent tragèdia.

El manteniment de l’afer en aquesta vaguetat no feu més que augmentar-ne els perills, el volum i la gravetat. Casas Viejas esdevingué, tot i ésser-ne els detalls contradictoris i borrosos, una imponent tragèdia”

El diputat radical-socialista Sr. Ortega y Gasset el dia 1 de febrer demanà explicacions al Govern. El Sr. Casares Quiroga no era pas present al banc blau. El Sr. Esplà, subsecretari de Governació, contestà amb quatre paraules de circumstàncies d’una indiscreció lamentable. El Sr. Azaña, el Sr. Prieto, sentaren, amb gran mesura de paraules, la teoria del Govern. El Govern –diuen– no ha de donar cap explicació sobre Casas Viejas. Accepta l’obertura d’un debat polític. Si algun diputat es creu obligat a atacar el Govern, pot fer-ho amb tota llibertat i, si això es produieix, el Govern contestarà i per pròpia iniciativa no es considera obligat a dir res més. La composició de lloc que es fa el Govern és que no hi haurà cap diputat responsable prou insensat capaç d’atacar-lo per haver tractat amb duresa tremenda una manifestació violent de l’anarquisme. El Govern, però, fa un càlcul equivocat. Des d’aquest moment, el Govern es troba davant d’un atac formidable de l’oposició, no de l’oposició de dreta, sinó de l’oposició republicana. En les setmanes successives, aquest atac arriba al deliri i, a mida que va in crescendo, el Govern no fa més que retrocedir, es bat en retirada i queda, a la fi, derrotat totalment. Aquesta és la línia política de la qüestió de Casas Viejas. Els observadors oficiosos han pogut sostenir que Casas Viejas demostra la incapacitat de l’oposició republicana per complir el seu deure. És possible, però, que el desorbitament de la qüestió es degué, a primera hora, a la negativa del Govern de donar una elemental explicació dels fets.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *